projekt varnost

Kaj vse zahteva dokumentacija za varnost pri delu

Posel in tehnologija

V Sloveniji je v veljavi zelo stroga zakonodaja, ki zagotavlja visoke standarde za varnost pri delu. Vsak delodajalec je dolžan poskrbeti, da so zaposleni v njegovem podjetju varni. To pomeni ne le, da mora poskrbeti za varno okolje, temveč mora v naprej tudi predvideti možne zaplete, kot so požar, poplava in podobne nesreče. To v praksi pravzaprav pomeni, da mora izvesti oceno tveganja in jo dokumentirati v izjavi, ki se nanaša na varnost pri delu.

Pri manjših podjetjih je to veliko bolj enostavno, kot pri večjih, še posebej tistih, ki upravljajo proizvodne obrate. Zato se večja podjetja po pomoč pri pripravi takšne dokumentacije pogosto obrnejo na zunanje izvajalce, ki zaposlujejo strokovnjake prav s tega področja. Eno od podjetji, ki se v Sloveniji že vrsto let ukvarja s to tematiko je Projekt Varnost, čigar dolgoletne izkušnje pričajo o njihovi strokovnosti.

Kakšne dokumente za varnost pri delu ponuja Projekt Varnost?

Kot rečeno mora vsak delodajalec izvesti oceno tveganja in jo primerno dokumentirati v izjavi o varnosti. Ta dokument lahko skladno z zakonom pripravi le oseba, ki ima opravljen splošni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu oziroma ima opravljeno splošno in strokovno usposabljanje. V tem oziru je za pripravo dokumentacije za varnost pri delu prav gotovo veliko lažje najeti zunanjega izvajalca. Omenjeno podjetje je eno najboljših na našem trgu saj pokriva tudi druge vidike delavno-varnostne zakonodaje, kot je požarni načrt ter organizacija izpitov za upravljanje s strojno mehanizacijo.

projekt varnost

Ne pozabite na prvo pomoč v pisarni

Eden od vidikov tega področja je tudi zagotavljanje prve pomoči tako zaposlenim delavcem, kot tudi drugim navzočim osebam znotraj podjetja. V dokumentu za varnost pri delu morajo biti tako zapisani tudi sprejeti ukrepi, ki se navezujejo na sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči. Ti morajo biti natančno prilagojeni dotičnemu podjetju, kar pomeni, da je pri pripravi dokumentacije potrebno vzeti v obzir število zaposlenih, velikost delavne površine, možne poškodbe in druge faktorje. Pri tem je treba biti zelo natančen in upoštevati morajo navzočnost morebitnih drugih oseb v delovnem procesu, kot so recimo poslovni partnerji.

prva pomoc
Poskrbite, da bo prva pomoč v pisarni vedno pri roki.

Kaj določa pravilnik o prvi pomoči?

Sprejeti pravilnik natančno določa organizacijo prve pomoči ter z njo poveznimi potrebščinami (materiali, oprema). Skladno z njim mora biti v vsakem trenutku v vsakem delovnem procesu prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen nuditi prvo pomoč. Poleg tega mora biti zagotovljeno, da je na vsakih petdeset zaposlenih delavcev oziroma na vsako delovno enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.