Pravilnik o računovodstvu

Posel in tehnologija

Velikokrat smo že zagotovo slišali, da so pravila za to, da se kršijo, ampak se s tem žal ne moremo strinjati prav pri vsaki stvari. Sploh pri stvareh, ki se dotaknejo zakona in lahko tako za svoje prekrške odgovarjamo. Tudi, če smo se odločili za lasten posel, imamo pravilnik o računovodstvu, ki nam narekuje na kakšen način poslovati, ipd.

V življenju se skoraj vsakodnevno srečujemo z raznimi pravili. Nekatera so nam že samoumevna. Vemo, da so določene stvari in ravnanje enostavno prepovedane in v njih ne smemo posegati. Vemo tudi, da obstajajo določena pravila, kako s čem in kdaj, na kakšen način ravnati. Pravzaprav je to tudi prav, glede na to, da si verjetno ne znamo predstavljati, kakšno bi bilo življenje, če bi vsak počel vse po svoje in se ne zavedal morebitnih posledic, ki bi lahko oškodovale nekoga drugega.

Sploh pomembno je, da če smo nekdo, ki ima svoj posel, da skrbimo za »čiste« račune in sledimo zakonskim predpisom in navodilom. Vemo, da znajo kazni za prekrške biti zares visoke in terjajo lahko v najslabšem primeru tudi našo prostost. Seveda tega ne bomo tvegali, zato se bomo običajno predhodno posvetovali. Najboljši naslov je običajno prav računovodstvo in, če imamo zanesljivega ter usposobljenega računovodjo, je to za nas skrb odveč, saj bo za vse skrbel sam in nam tako prihranil ogromno delo. Mi se bomo pa lahko ukvarjali z drugimi stvarmi in skrbeli za lasten posel.

Pravilnik o računovodstvu je torej nujno, obvezno potrebno poznati, se ga naučiti in prav tako upoštevati. Če morebiti kdaj ne upoštevamo pravilnika o pravilnem parkiranju, nam ne more prinesti toliko škode kot nam lahko, če ne upoštevamo pravilnika o računovodstvu. Vsak pravilnik je torej z nekim namenom in, če obstaja, je prav, da ga upoštevamo, sploh, če želimo slediti zakonskim predpisom in se izogniti morebitnim prekrškom in s tem tudi kaznim.