Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je dobra osebna naložba v lastno zdravje

Zdravje in družina

Kako dobra naložba je dopolnilno zdravstveno zavarovanje nam govori preprosta analiza. Primerjamo lahko ostale naložbe na finančnih trgih ter druge naložbe. Pri vseh naložbah bomo naleteli na tveganje, zahtevan večji začetni vložek ter razne druge ovire. Na drugi strani dopolnilno zdravstveno zavarovanje takšnih ovir praktično nima, kar lahko ugotovimo s primerjavo porabljeni sredstev za zdravljenje ter zahtevane premije v istem obdobju. 

Zavarovalna premija v tem primeru tudi ni zahtevana visoka začetna naložba, ker lahko plačujemo mesečno manjše vsote. V primeru nastanka zdravstvenih težav pa se največkrat mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje že izplača. Torej lahko pridemo do pozitivne razlike že v prvem mesecu naložbe. Poleg tega naložba direktno vpliva na nas, naše zdravje in dobro počutje. Pri drugih naložbah smo nasprotno velikokrat omejeni z likvidnostjo ter posrednostjo učinkov.

Problem likvidnosti se kaže preko same aktualne tržne vrednosti naložbe na trgu ter pretvorbe v najbolj likvidno obliko. Posrednost učinkov se kaže v potrebi po dodatni investiciji, ki nam omogoča doživetje občutka zadovoljstva. Vendar verjetno nikoli ne bomo mogli izbrat naložbo, ki nam prinaša enak občutek zadovoljstva, kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje s pripadajočimi občutki povrnitve zdravja ter kakovosti življenja. Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje imamo dodatno možnost izbire med različnimi ponudniki, kar omogoča dodatno izboljšanje naše investicije.

Vsak ponudnik se bori za čim večji delež na zavarovalniškem trgu ter doseganje ciljev, zato se ob dogovarjanju pogosto dogaja soočanje povpraševanja in ponudbe. Načeloma lahko na izhodiščno boljšo oziroma ugodnejšo investicijo v dopolnilno zdravstveno zavarovanje računajo tisti, ki imajo pri ponudniku že sklenjeno kakšno zavarovanje ali imajo kakšne podobne prednosti. Dejansko pa je vsako sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje individualno določeno ob sklenitvi. Bodisi posamezno, bodisi v paketu z drugimi zavarovanji ali drugimi produkti istega ponudnika.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je naložba, pri kateri smo deležni najboljših možnih učinkov na najbolj neposreden način. Več o tem najdete na naši spletni strani.