Inštrukcije fizike za osnovno šolo so super!

Posel in tehnologija

Fizika je za marsikaterega osnovnošolca eden težjih predmetov. Treba je namreč imeti dobro predznanje matematike, poleg tega pa je treba tudi razumeti snov. Če fizika v osnovni šoli dela preglavice, bo preglavice povzročala tudi kasneje v srednji šoli. Da temu ne bo tako, pa poskrbijo inštrukcije fizike za osnovno šolo, na katerih lahko učenec pridobi vse potrebno znanje, ki mu bo koristilo tudi v srednji šoli.

Osnovnošolska fizika je v primerjavi s srednješolsko zelo enostavna, a vendar je za marsikoga pretrd oreh. Težave povzroča predvsem specifičnost predmeta, ki zahteva drugačen način učenja, ki ga mnogi učenci enostavno ne obvladajo, saj se z njim do tedaj še niso srečali. Zaradi tega lahko pride ne le do težav pri razumevanju snovi, temveč tudi do tega, da učenci dobijo odpor do fizike. To pa bila velika škoda, saj je fizika zelo zanimiv in uporaben predmet. Pomembno je le, da ga tudi učencem razložimo na tak način in v svojo razlago vključimo čim več slikovitih razlag, ki si jih učenci lažje predstavljajo.

Pogosto se zgodi, da osnovnošolska fizika povzroča težave več učencem v razredu. Takrat se je pametno odločiti za skupinske inštrukcije fizike za osnovno šolo, po potrebi pa inštruktor z vsakim od učencev preživi še nekaj individualnih ur. Navadno do izboljšanja znanja, razumevanja in s tem tudi ocen ni treba veliko, saj inštruktor zna na zanimiv in celo zabaven način razlagati snov. Tako si jo učenci lažje zapomnijo in so bolj motivirani za učenje. Poleg tega skupaj z inštruktorjem izdelajo tudi dodatno učno gradivo, s pomočjo katerega gre učenje lažje od rok.

Cilj inštrukcij tako ni le ta, da se učenci naučijo obravnavane snovi, temveč tudi to, da čim bolj vzljubijo fiziko ali vsaj izgubijo odpor do nje. Tako bodo pri pouku bolj poslušali in tudi več odnesli od šolske razlage, kar pomeni, da inštrukcije kmalu sploh ne bodo več potrebne.