Cena za storitve psihoterapije

Zdravje in družina

Psihoterapija je eden izmed najboljših načinov za zdravljenje psiholoških in čustvenih motenj. Veliko pacientov hitro občuti olajšanje simptomov stresa, anksioznosti, depresije in drugih negativnih mentalnih stanj. Temu je tako, saj je psihoterapevt strokovnjak za reševanje kompleksnih medsebojnih človeških odnosov in čustvenih stanj. Res pa je, da je velikokrat cena za psihoterapijo glavno vprašanje vsakega človeka, ki bi rad preizkusil omenjen način zdravljenja. Tako je pomembno, če vsak posameznik pozna cenik psihoterapije ter kaj nanj vpliva.

Psihoterapija zaobsega veliko različnih načinov zdravljenja

Cenik za psihoterapijo se lahko močno razlikuje za različne storitve. Temu je tako, saj je načinov zdravljenja zelo veliko. Obenem pa na končno ceno tudi vpliva tudi število obiskov, število udeležencev ter način poteka terapije. Cene se lahko razlikujejo od nekaj deset do sto evrov. Na končno ceno storitve pa vplivajo številni dejavniki, kot so:

  • Ugled in izobrazba psihoterapevta
  • Lokacija, kjer poteka terapija
  • Število udeležencev
  • Način zdravljenja
  • Pokritost z zavarovanjem
  • Število obiskov

Cena za psihoterapijo je tudi odvisna od same specializacije psihoterapevta. Ta se lahko posebej izobrazbi za reševanje družinskih, osebnih, partnerskih ter poslovnih odnosov. Višja, kot je specializacija terapevta v enem ali več področjih, višja je tudi cena.

Delno kritje psihoterapije z osebnim zavarovanjem

V Sloveniji se krije zdravljenje s psihoterapijo le do določene meje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije krije v celoti stroške zdravljenja le redkim posameznikom, ki spadajo pod mednarodno kvalifikacijo trpečih ljudi z duševnimi motnjami. Zasebni terapevti pa so le v omejenem številu subvencionirani s strani države.

V večini primerov mora trpeč posameznik plačati za zdravljenje sam. To načeloma ni težava, saj je možno odplačevanje storitev v manjših obrokih, ko se sama terapija prične.

Na spletni strani www.psihovital.si lahko zasledimo vrhunske psihoterapevte, ki nam bodo pomagali z vsako težavo.

Psihoterapevt se vedno izobražuje

Potrebno je razumeti, da ko plačamo psihoterapevta za pomoč, da smo ravnokar najelo vrhunskega strokovnjaka na področju človeških mentalnih blokad, motenj in drugih težav. Njegovo ali njeno izobraževanje je v nenehnem poteku. Temu je tako, saj nam želi terapevt pomagati na najboljši način. To pa lahko stori le, če ima obsežno razumevanje človeškega uma in kompleksnih odnosov v človeški družbi. To je tudi razlog, da je cenik psihoterapije lahko dokaj obsežen.

Tako je cena za psihoterapijo morda malo višja, kot bi normalno pričakovali. Temu pa je tudi tako, saj ima izredno visoko uspešnost zdravljenja. 

Za ljudi, ki ne morejo ali ne želijo zapustiti hiše, se lahko terapija opravi preko računalnika. Spletna psihoterapija je načeloma malo bolj ugodna, kot v živo. Temu je tako, saj izničimo stroške najema prostora in njegovega vzdrževanja.