Izdelava žigov

Posel in tehnologija

Nekoč je veljalo, da mora imeti vsak podjetnik tudi svoj žig, kar danes ni več nujno, saj zadostuje že podpis, za podjetja v »višjih« oblikah kot je s.p. in seveda za vse uradne ustanove, pa je izdelava žigov tudi danes več kot potrebna. Zakaj izdelava žigov in njihova uporaba? Zato, ker žig daje vsakemu dokumentu višjo veljavo oziroma dodatno potrjuje njegovo pristnost – in ker je žig uradna stvar, tudi velja, da je poneverba žiga kaznivo dejanje.

Izdelava žigov in elektronski podpisi

V sodobnem poslovanju se veliko dokumentov pošilja v elektronski obliki, zato včasih izdelava žigov niti ni več potrebna. Če ste samostojni podjetnik, lahko za pristnost elektronskega dokumenta jamči elektronski podpis, ki temelji na uradnih certifikatih, pri pošiljanju dokumentov v stari, papirni obliki, pa je dovolj, da za pristnost jamčite s podpisom. Vendar pa pogosto pride do primerov, ko je žig tudi za samostojne podjetnike nujno potreben. Obrnili smo se na podjetje, katerega specialnost sta izdelava žigov in grafično oblikovanje, in povedali so nam, da je marsikje žig še vedno nujen, na primer pri najrazličnejših razpisih za sodelovanje v projektih in za razna finančna sredstva. Takrat je izdelava žigov nujna tudi za tiste, ki jih pred tem niso uporabljali.

Kako hitra je izdelava žigov?

Ste tudi vi med tistimi podjetniki, ki žiga sprav niste imeli namen uporabljati, a je neto prišlo do tega, da je nujno potreben? Kar brez panike – izdelava žigov danes poteka precej hitro. Najbolje je, če podjetju, ki se ukvarja s štampiljkami, pošljete že oblikovano predlogo, ki vsebuje vse podatke, ki naj bodo na žigu, torej uradne podatke o nazivu, naslovu, logotip in vse ostalo, kar želite odtisniti na dokumente poleg svojega podpisa. Žig lahko poleg teh podatkov, ki so v oblikovani predlogi usklajeni s celostno grafično podobo podjetja po želji vsebuje tudi najrazličnejše druge podatke, na primer kontaktni telefon in elektronsko pošto, davčno številko, morda celo slogan. Izdelava žigov tako ni nujno usmerjena zgolj v namen potrjevanja pristnosti, temveč lahko isti žig uporabljate v različne namene – na primer za to, da vam ni treba na pisemske ovojnice ali pakete pisati svojih podatkov.