Čebelji koridor

Čebelji koridor se vstavlja v žrelo panja

Dom in oprema

Čebelarji pri svoji dejavnosti uporabljajo primerno opremo in številna orodja, tudi takšna, ki omogočajo učinkovito zaščito čebeljih družin. V to kategorijo izdelkov sodi čebelji koridor. Takšna naprava pomaga, da se lahko občutno zmanjša moč napadalk čebel, obenem pa se poveča obrambna sposobnost stražark.

Koridor za čebele se združuje s čelno deščico ter se vstavlja v žrelo panja. Še preden pa ga čebelar vstavi, mora nujno preveriti, ali je v panju morda kakšna posebna ovira, ki bi onemogočala vstavitev naprave. Če je, potem se takšna ovira odstrani na primeren način oziroma se skrajša koridor, in sicer na za to predvidenih mestih.

Čebelarji koridor uporabljajo v najrazličnejših oblikah

Seveda je koncept za čebelji koridor za preprečevanje ropa čebel zelo dobro preverjen. Posledično ga čebelarji uporabljajo v najrazličnejših oblikah. Nekateri koridorji so izdelani na primer iz pločevine, drugih iz posebnih cevi. A ne glede na vrsto materiala, je poglavitnega pomena zagotovo to, da se ustvari najboljši možen učinek koridorja.

Nekateri čebelji koridorji so izdelani na primer iz pločevine
Čebelarji uporabljajo v najrazličnejših oblikah. Nekateri koridorji za preprečevanje čebeljega ropa so izdelani na primer iz pločevine, drugih iz posebnih cevi.

Sicer pa je lahko čebelji koridor nadgradnja že znanega učinka koridorja oziroma tunela. Proizvajalci takšnih izdelkov namreč pri svojem delu pogosto vzamejo preverjeni koncept, ki ga primerno nadgradijo. Če je takšna naprava na primer dograjena s pomočjo dvocevnega koridorja, to zagotavlja njegovo polovično zapiranje. Narejen pa je lahko tudi iz zelo vzdržljive ABS plastike. Slednja je odporna na UV žarke, je vzdržljiva ter na same čebele nima nikakršnega negativnega vpliva.

Ustrezen čas za vstavljanje koridorja za čebele

  • Čebelji koridor se mora praviloma v žrelo panja vstavljati ob koncu pašnega obdobja.
  • To je približno meseca julija, torej po zadnjem točenju medu.
  • Tedaj se prične tudi krmiljenje čebel.
  • Omenjena naprava za preprečevanje čebeljega ropa na svojem mestu ostane vse do zime.
  • Nato pa se ga na primeren način vzame ven iz panja, da se lahko zagotovi bistveno boljše zračenje panja.

Zožitev panjskega žrela

Še ena od možnosti za preprečevanje ropa čebel je na primer zožitev panjskega žrela. Tovrstno metodo uporablja kar precej čebelarjev. Ob tem pa se seveda nehote vprašamo, kaj je torej boljša izbira: čebelji koridor ali raje omenjena zožitev?

Kaj je boljša izbira za preprečevanje čebeljega ropa: čebelji koridor ali zožitev panjskega žrela?

Za zožitev panjskega žrela je znano, da takšna metoda sicer lahko nekoliko zmanjša moč napada, kljub temu pa v večini primerov ne prepreči ropa na dovolj učinkovit način.