Elementi optimizacija spletne strani in orodja za analizo

Internet in tehnologija

Optimizacijo spletne strani delimo na kategorije in elemente znotraj njih. Delimo jo v dve glavni kategoriji, in sicer: »On-site SEO« (optimizacija na strani) in »Off-site SEO« (optimizacija izven strani). Kot že lahko razberemo iz imen, gre za različna pristopa k optimizaciji spletne strani, na način, da se med sabo dopolnjujeta.

Med njima je glavna razlika ta, da imamo pri optimizaciji, kot lastniki strani, neposreden vpliv, pri optimizacije izven strani pa le posreden vpliv. Ključni faktorji znotraj obeh skupin so razdeljeni v podskupine. Pri »On-site SEO« so te podkategorije vsebina, arhitektura ter HTML, pri »Off-site SEO« pa so podkategorije zaupanje, povezave, personalizacija ter družbena prisotnost.

Optimizacija spletne strani »On-site SEO« pomeni prilagoditev elementov na spletni strani, tako da bo le-ta ustrezala iskalnikom. Ti elementi so ključne besede v glavni vsebini, meniji na spletni strani, poimenovanje slik, URL-naslovi in meta zapisi ter dodajanje povezav. Poleg pozitivnih dejavnikov »On-site SEO«, obstajajo tudi negativni.

Optimizacija spletne strani »Off-site SEO« se nanaša na vse, kar ni del spletne strani, a hkrati vpliva na rangiranje strani v rezultatih spletnih iskalnikov. To pomeni, da gre za analizo dejavnikov izven spletne strani, ki določajo višino uvrstitve spletne strani v rezultatih iskanj. Ti dejavniki so povezani s kraji, od koder prihaja večina napotitev in povezav na določeno spletno mesto. Na spletno stran prihaja promet iz povezav na drugih straneh in vsebinah. Bolj kot se določena spletna stran pojavlja v referencah, socialnih omrežjih ipd., več prometa se s tem ustvarja ter višje se zato stran uvršča v rezultatih iskanj.

Vse te povezave in reference na spletno stran so odvisne predvsem od zanimive, upoštevanja vredne, relevantne ter privlačne vsebine na strani, s čimer pa se ukvarja »On-site SEO«. Vendar samo privlačna vsebina ni dovolj, temveč je le nujen predpogoj za to, da se na določeno spletno stran kdo navezuje ter jo omenja. Potrebno je zelo veliko truda.