Namen ogledala za avto

Avtomobilizem in motorji

Poglavitni namen ogledala za avto je odsev vseh aktivnosti, ki se dogajajo v sami okolici našega vozila. Večina uporabnikov avtomobilov pa tovrstnih ogledal sploh ne zna pravilno oziroma ustrezno nameščati in uporabljati. medtem ko je notranje avto ogledalo morda pravilno nameščeno, so zunanja večinoma usmerjena povsem narobe. Namesto da bi voznik lahko dovolj učinkovito videl bok vozila, lahko vidi le okolico ali pa samo bok avta, okolice pa ne vidi.

Zavedati se moramo, da napačno usmerjena avtomobilska ogledala izjemno zmanjšujejo voznikovo odzivnost ter s tem močno zmanjšujejo varnost v prometu.

Poznamo različne vrste ogledal za vozila kot so na primer notranje vzvratno ogledalo, stransko bočno in dodatno stransko ogledalo.

Tipi avto ogledal ter njihova naloga

Na voljo so različne vrste ogledal za vozila. To so na primer notranje vzvratno ogledalo, stransko bočno in dodatno stransko ogledalo. Prvi tip ogledala za avto se nahaja nad voznikovim sedežem na sredi vozila. Zagotavlja nam, da med vožnjo lahko dobro vidimo, kaj se nahaja za nami. Na takšen način se zlahka lahko oceni razdaljo med vozili, ki so za nami, pa tudi med tistimi, ki nas prehitevajo po levi strani.

Na zunanji strani vozila se nahajajo stranska zrcala za avto. Pritrjena so na avto vrata. Levo stransko mora voznik med vožnjo ves čas uporabljati. Na takšen način dobro ve, kdo ga prehiteva, prav tako tudi, kakšna je varnostna razdalja in ne nazadnje, kakšna je verjetnost za možnost nesreče. Vožnja je precej bolj varna, če v stransko zrcalo gledamo pogosteje. Seveda je usmerjenost tovrstnega ogledala za avto potrebno prilagoditi glede na višino uporabnika, glede na položaj sedeža pa tudi na udobje med vožnjo. Delno se mora videti tudi bok vozila. Doda se lahko še smernike ogledala. Tako smo še bolj vidni pa tudi bolj varni v prometu.

Dopolnilna ogledala za avto

Dopolnilna ogledala, ki se jih lahko namesti na že obstoječa stranska, nam lahko izjemno dobro omogočijo dodatni vzvratni pogled. Takšen tip avto zrcal je na primer namenjen za vožnjo z vozilom s prikolico ali pa za vožnjo z avtodomom. Ogledala so v tem primeru nameščena višje ter tudi nekoliko bolj navzven. Nudijo torej vzvratni in bočni pogled tudi v primeru nekoliko bolj širokega bremena ter avtoprikolice.

Ogledala za vozila torej izjemno dobro pripomorejo k varnosti v prometu. Zavedati pa se je treba, da morajo biti seveda pravilno nameščena.