Preverjanje bolniške odsotnosti je v nekaterih primerih še kako potrebno

Posel in tehnologija

Nekateri ljudje si pogosto vzamejo bolniško. Ko se to zgodi nekajkrat zapored, delodajalec pa počasi začne sumiti, da je morda bolniška odsotnost v resnici neupravičena, se mora na nek način ukrepati. Delodajalci seveda ukrepajo na vse možne načine. Nekateri pa preverjanje bolniške prepustijo kar detektivom. Ti se še kako zavedajo, da so bolniške odsotnosti zelo pogoste, prav tako pa, da je to za delodajalca lahko izjemno neprijetno. Pogosto detektivi ugotovijo, da so tovrstne odsotnosti res neupravičene. To pomeni, da gre za zavestno kršitev bolniškega staleža in navodil zdravnika.

Kako izgleda preverjanje bolniškega staleža?

Delodajalci pogosto torej najamejo detektivsko agencijo, da za njih opravi storitev, kontrole bolniške odsotnosti določenega delavca. Agencije oziroma zasebni (privatni) detektivi tovrstni storitvi rečejo kontrola bolniške odsotnosti in nadzor bolniške odsotnosti. Pri kontroli detektiv na domu obišče delavca ter se mu predstavi ter ga seznani z razlogom obiska. Pri tem seveda preveri, ali se delavec drži navodil osebnega zdravnika. Pri nadzoru bolniške odsotnosti pa preiskovalec poskuša ugotoviti domnevne kršitve odsotnosti z dela nadzorovanega delavca.

Response code: 0;

Večina detektivskega dela, ki seveda vključuje tudi tovrstna preverjanja, je uspešno končanega. Tega se še kako dobro zavedajo tudi delodajalci, zato jih tudi najamejo. Zanje oziroma za njihove storitve so tako pripravljeni plačati določeno količino denarja, ki pa sicer ni tako velika, glede na to, kaj detektivi lahko vse opravijo za njih. Njihovo delo je namreč sila odgovorno in tudi nevarno, tvegano, še posebej v današnjem času, ko nikdar ne vemo, kako nas bo neka oseba sprejela na domu.

Bolniška odsotnost je torej na splošno zelo pogosta. Večina delodajalcev jo sicer mirno tolerira, saj razumejo marsikaj. Ko pa stvar postane preveč pogosta in tudi sumljiva, pa je vsekakor potrebno ukrepati. Pri tem jim lahko najbolje in tudi izjemno uspešno pomagajo detektivi, ki zelo hitro ugotovijo, ali gre za upravičeno ali neupravičeno bolniško odsotnost.